KOBLOK ร่วมงาน นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อโลกเขียว มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 17-31 สิงหาคม 2555 ไบเทคบางนา
 
บริษัท อีโค แมท จำกัด
56 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2512 5956-7, 0 2938 9262 แฟกซ์ : 0 2938 9263
E-mail : info@ekoblok.co.th